top of page

Inayatiyya binnen de spirituele tradities

'Universeel' Soefisme

Er zijn vele verhalen over hoe het soefisme tot stand kwam.  

Soefi's waren van oudsher spirituele zoekers. Ze keken voorbij de uiterlijke kenmerken van de religie, en richtten zich op de kern.

De oorsprong van de soefi's is zo oud als de mensheid zelf. Zelfs voor de de vedische hindoetradities was er de Sekte van de dekendragers. Deze gingen op zoek naar de Waarheid waar ze die ook konden vinden. Op een dag hoorden ze van een profeet in Mekka, in Medina, die sprak over de Waarheid en ze gingen hem opzoeken.

Hij zei: 'er is enkel de Ene' en ze geloofden hem, geloofden dat er maar één Waarheid was  en sloten zich bij hem aan. Maar het waren altijd vrije geesten, rebellen. 

Ze vroegen bijvoorbeeld: waarom ga je naar de moskee? De Geliefde is overal, de hele natuur spreekt er van. Je hoeft niet te bidden in een tempel of in een moskee.

Het Universeel Soefisme is veel ouder dan de Islam, maar heeft zich wel vaak verspreid in Islamitische landen. Het grijpt terug naar die kern, die in alle religieuze tradities terug te vinden is, voorbij alle religieuze tradities kijkt. 

Het Universeel Soefisme zoekt de Waarheid niet in uiterlijkheden maar laat je naar de Waarheid zoeken in jezelf.

Inayatiyya

Inayat betekent vriendelijk, zachtmoedig, genadig.

Het verwijst ook naar de naam van Hazrat Inayat Khan, die het Universeel Soefisme naar het Westen bracht.  De term Inayatiyya verwijst naar die traditie van het soefisme.

Het soefisme van Hazrat Inayat Khan, van de Inayatiyya, is uitgesproken open naar alle religies en tradities en focust op de punten die ze gemeenschappelijk hebben, eerder dan op hun verschillen. 

Men streeft er naar zichzelf te leren kennen, wat men soms aanduidt met Samadi of verlichting, maar dit is geen doel op zich. Het is voor de soefi belangrijk de weg naar verlichting met menselijkheid te bewandelen, met liefde, zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en tenslotte ook zijn verlichting ten dienste te stellen van anderen.

Dat betekent niet dat iedereen zich bij de Inayatiyya aansluit opeens een heilige of een wijze is of zou moeten zijn. Je hoeft als mens geen engel te zijn, hoewel je je ook niet moet gedragen als een beest. De soefi wil menselijk zijn, en langzaam aan meer en meer volgens zijn of haar eigen geweten leven.

Wanneer men zich aansluit bij de Inayatiyya betekent dat enkel dat je de innerlijke wens hebt om je persoonlijkheid te ontwikkelen, liefdevol te zijn en je Ware Zelf te leren kennen en tot uitdrukking te brengen in de wereld.

Dat is een levenswerk, een ideaal waarin je steeds kunt verdiepen. 

 

Oefeningen in het ontwikkelen van Liefde, Harmonie & Schoonheid

bottom of page